fbpx

Het postinterventiedossier (PID) is een dossier dat alle documenten bevat dewelke nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw.

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. Een bodemattest is verplicht bij de verkoop van uw onroerend goed!

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt.

Stedenbouwkundige inlichtingen worden afgeleverd door de dienst stedenbouw van de stad of gemeente waarin het onroerend goed is gelegen.

Wie een woning verkoopt dat verwarmd wordt d.m.v. stookolie / (mazout)tank zal moeten nagaan of deze stookolietank in goede staat is. Dit is eenvoudig af te leiden uit enerzijds een attest en anderzijds de rode, oranje of groene “dop” aangebracht op de tank.

De lopende brandverzekering zal van rechtswege eindigen drie maanden na het verlijden van de authentieke akte.

In Vlaanderen zul je 10% verkooprechten betalen op de aankoopprijs van het onroerend goed. Het tarief voor Brussel en Wallonië bedraagt 12,5%. In sommige gevallen kun je verminderingen genieten zoals klein beschrijf, abattement, enz.