fbpx

De Woningbouwwet – of “de wet Breyne” – komt aan bod bij de aankoop van een nog te bouwen woning of een woning in aanbouw. Graag geven we je mee waarom deze wet in het leven werd geroepen en welke garanties er zijn.

Op de verkoop van een onroerend goed zijn verkooprechten verschuldigd. In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht 10% (of 6% in geval van verlaagd tarief). In Brussel bedraagt het verkooprecht 12,5 %.

Een compromis of beter gezegd, een onderhandse verkoopovereenkomst is het document dat het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. 

Een EPC of energieprestatiecertificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van je woning weergeeft. Het rapport vermeldt een EPC-kengetal: dit getal drukt uit hoeveel energie de woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager je EPC-kengetal, hoe beter de energiescore van je woning is.

Het postinterventiedossier (PID) is een dossier dat alle documenten bevat dewelke nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw.

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. Een bodemattest is verplicht bij de verkoop van uw onroerend goed!

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt.

Stedenbouwkundige inlichtingen worden afgeleverd door de dienst stedenbouw van de stad of gemeente waarin het onroerend goed is gelegen.

Wie een woning verkoopt dat verwarmd wordt d.m.v. stookolie / (mazout)tank zal moeten nagaan of deze stookolietank in goede staat is. Dit is eenvoudig af te leiden uit enerzijds een attest en anderzijds de rode, oranje of groene “dop” aangebracht op de tank.

De lopende brandverzekering zal van rechtswege eindigen drie maanden na het verlijden van de authentieke akte.