fbpx

Een leegstandsheffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel ‘krotbelasting’ genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.
De belasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. Die gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen.

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…).

Vanaf 1 januari 2020 komen bij de verkoop van huizen en appartementen enkel nog EPC’s in aanmerking die opgemaakt zijn sinds 1 januari 2019.

Wanneer je als huurder een huurovereenkomst afsluit voor het huren van een woning, ben je verantwoordelijk om de woning goed te onderhouden en in een correcte staat terug af te leveren aan de eigenaar op het einde van het contract. Dit betekent ook dat je als huurder aansprakelijk bent voor schade aan de woning die tijdens de huurovereenkomst zou ontstaat.

Een EPC of energieprestatiecertificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van je woning weergeeft. Het rapport vermeldt een EPC-kengetal: dit getal drukt uit hoeveel energie de woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager je EPC-kengetal, hoe beter de energiescore van je woning is.