fbpx

Een leegstandsheffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel ‘krotbelasting’ genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.
De belasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. Die gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen.

In de loop van 2022 wordt het asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen van voor 2001. De datum voor de inwerkingtreding ligt nog niet vast. Er moeten immers eerst voldoende gecertificeerde deskundigen zijn om de attesten op te maken.

Vanaf 1 januari 2020 komen bij de verkoop van huizen en appartementen enkel nog EPC’s in aanmerking die opgemaakt zijn sinds 1 januari 2019.

Lage rentevoeten spelen al enige tijd. Als we kijken naar hoe de consumptieprijsindex stijgt, dan beseffen we dat ook de toenemende inflatie een rol speelt in hoe men tegenover sparen staat. In dit artikel over hoe uw vastgoed investering zich hier tegenover verhoudt.

Op de verkoop van een onroerend goed zijn verkooprechten verschuldigd. In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht 10% (of 6% in geval van verlaagd tarief). In Brussel bedraagt het verkooprecht 12,5 %.

Een compromis of beter gezegd, een onderhandse verkoopovereenkomst is het document dat het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. 

Een EPC of energieprestatiecertificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van je woning weergeeft. Het rapport vermeldt een EPC-kengetal: dit getal drukt uit hoeveel energie de woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager je EPC-kengetal, hoe beter de energiescore van je woning is.

Het postinterventiedossier (PID) is een dossier dat alle documenten bevat dewelke nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw.

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. Een bodemattest is verplicht bij de verkoop van uw onroerend goed!

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt.