fbpx

Asbest in Vlaamse gebouwen

Het gebruik van asbest werd in België stapsgewijs in 1998 en 2001 verboden. Dit na een decennialange productie die een piek kende in de jaren zestig en zeventig. België was toen wereldwijd koploper wat de hoeveelheid geïmporteerde ruwe asbest betreft. Maar het gebruik van asbest in België startte al in het begin van de twintigste eeuw. Alleen al in Vlaanderen zijn er meer dan 20 asbestverwerkende sites gekend. Al dat asbest vond zijn weg in meer dan 3500 verschillende toepassingen. Tot op de dag van vandaag “ontdekken” asbestdeskundigen nog nieuwe varianten. Uit steekproeven en studies van de OVAM blijkt de kans op aanwezigheid van asbest in een gebouw van voor 2001 heel hoog indien geen grondige renovatie gebeurde. Schattingen variëren tussen 70% en meer dan 90%.

Het asbestattest zal aantonen of het gebouw asbestveilig is of niet. Asbestveilig is niet asbestvrij, er kunnen nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn maar deze vormen dan voor een normaal gebruik van het gebouw geen risico. Asbestveilig betekent dus dat de asbesthoudende materialen die door hun eigenschappen, verwering of beschadiging een risico vormden weggenomen of in veilig beheer zijn.

Enkel ‘gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie’ zullen een asbestinventaris voor een asbestattest kunnen opmaken.

Niet-onbelangrijk: voor het verkrijgen van een asbestattest zal je, naast de kost van de deskundige, ook een retributie verschuldigd zijn aan OVAM. Het bedrag daarvan zal nog bij Ministerieel Besluit vastgelegd worden.

Een asbestattest zal 10 jaar geldig zijn, behoudens in geval van tussentijdse ingrijpende werken. In dat scenario moet binnen één jaar een geactualiseerd attest worden ingewonnen.

In de praktijk zal bij een verkoop het asbestattest het EPC en de elektrische keuring vervoegen. Geïnteresseerde kopers hebben er alle baat bij een kopie van het asbestattest te kunnen raadplegen om correct geïnformeerd te zijn vooraleer ze een bod uitbrengen.

Wat bij de verkoop van een appartement?

VME’s moeten pas tegen 2025 over een apart asbestinventarisatieattest voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Zij genieten zodoende van een overgangsperiode van drie jaar.  Tot dan volstaat de aanwezigheid van een asbestinventarisattest voor het private deel bij overdracht. Vanaf 2025 zal je zowel het attest voor het appartement zelf als het attest voor het gebouw aan een koper moeten overhandigen.

Bronnen: BIV en https://www.ovam.be/het-asbestattest 

BIV 500 577