fbpx

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In bepaalde gemeenten is een dergelijk attest verplicht.

Zo werd er een gemeentelijke verordening tot het invoeren van een verplicht conformiteitsattest goedgekeurd in Lier. Er komt een gefaseerde invoering op basis van de leeftijd van de woning die bepaald wordt op basis van het bouwjaar. Vanaf 1 januari 2022 dient er een attest te zijn voor woningen met bouwjaar 2011 en later.

In Mechelen gold er al een verplicht conformiteitsattest voor elke studenten-studio of domiciliekamer die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt. De termijn van geldigheid van het conformiteitsattest werd nu aangepast. Uit ervaring bleek immers dat woningen waarbij bij het kwaliteitsonderzoek geen gebreken zijn vastgesteld, ook na 5 jaar nog steeds voldoen aan de normen. Om zowel voor de verhuurder, als de stad een administratieve verlichting te brengen, wordt voorgesteld om het conformiteitsattest zonder vastgestelde gebreken opnieuw een geldigheid te geven van 10 jaar. De attesten met gebreken blijven maar geldig voor 5 jaar. Eerder werd reeds besloten dat vanaf 2022 alle studentenkamers en domiciliekamers over een conformiteitsattest moeten beschikken.

Bron: CIB.

BIV 500 577