fbpx

Strijd tegen witwas en belastingontduiking

De overheid wil met deze strenge maatregel de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking verder aangaan. Contante betalingen gaan immers vaak hand in hand met zwart geld. Door de invoering van het cashverbod wordt het immers veel moeilijker om via vastgoedtransacties zwart geld wit te wassen. Bovendien leidt de gedeeltelijke financiering met cash geld tot een lagere verkoopprijs in de notariële akte wat nadelig is voor de overheid, aangezien zowel registratierechten en btw procentueel berekend worden op deze verkoopprijs. De overheid zal dan minder belastingen kunnen innen.

Verplichte melding van verdachte transacties

Tegelijkertijd met de invoering van het cashverbod rust op notarissen en vastgoedmakelaars de verplichting om eventuele verdachte transacties te melden aan de CFI (cel voor financiële informatie). De situatie waarbij iemand een woning koopt zonder dit pand bezocht te hebben, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een verdachte transactie.

Daarnaast biedt het cashverbod ook een extra bescherming voor de koper en verkoper. We mogen niet vergeten dat een contante betaling gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen beide partijen, waardoor er vaak geen officiële documenten worden opgesteld. Stel dat de verkoper na het ontvangen van de contante betaling plots weigert zijn medewerking te verlenen of niet meer opdaagt, dan ben jij als koper al je centen kwijt.

Mag je dan niets meer cash betalen?

Inderdaad! Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen! Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de prijs bedraagt.

De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving of cheque. Bovendien is het verplicht om ook het/de rekeningnummer(s) van waaruit het geld zal worden betaald in de verkoopovereenkomst te vermelden en de identiteit van de houder die rekening(en).

Voor de betaling van diensten wordt er een uitzondering gemaakt. In dit geval kan er tot maximaal 3.000 EUR cash betaald worden, (zo mogen bijvoorbeeld notariskosten wel nog deels in contanten betaald worden).

Sancties

Beslis je toch om een deel van de prijs cash te betalen, hou er dan rekening mee dat hier zware sancties aan verbonden zijn. Niet alleen koper en verkoper, maar ook de tussenkomende notaris en vastgoedmakelaar riskeren strafsancties. Dit kunnen zowel gevangenisstraffen als geldboetes zijn. Wanneer koper en verkoper afspreken om de juiste prijs te verzwijgen en zo pogen verkooprechten te omzeilen, dan kan de verkoopovereenkomst nietig verklaard worden.

BIV 500 577