fbpx

Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor verkoop?

Wie een woning verkoopt dat verwarmd wordt d.m.v. stookolie / (mazout)tank zal moeten nagaan of deze stookolietank in goede staat is. Dit is eenvoudig af te leiden uit enerzijds een attest en anderzijds de rode, oranje of groene “dop” aangebracht op de tank.
De conformiteit van de stookolietank is belangrijk om bodemverontreiniging te voorkomen.

Mijn woning beschikt over een stookolietank: moet deze gekeurd worden voor verkoop?

Stookolie of mazout wordt vaak in grote hoeveelheden opgeslagen, deze opslag kan gepaard gaan met vervuiling en bodemverontreiniging. Om dit te voorkomen is het wettelijk verplicht om je stookolietank te laten keuren. Weglopende stookolie en een eventuele bodemsanering kunnen een zware financiële last inhouden voor de eigenaar.

Keuring vóór ingebruikname

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om elke stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname te laten keuren. Heeft je stookolietank een inhoud van 5.000 kg of meer, dan dient dit gemeld worden bij het college van burgemeester en schepenen in de gemeente van het onroerend goed. Ingeval van een stookolietank met een volume groter dan 20.000 kg of 50.000 liter – afhankelijk van de stof die erin wordt opgeslagen –  dient er bovendien een milieuvergunning aangevraagd worden en dit voor de plaatsing.

Periodieke keuring

Naast de verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname, dient je stookolietank eveneens periodiek gekeurd worden. De frequentie van deze periodieke keuring is afhankelijk van het volume van de tank, de ligging en het soort tank.

Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden als hij ondergronds gelegen is. Een bovengrondse tank, waarvan de eerste ingebruikname dateert van na 01.03.2009 moet niet verplicht periodiek gekeurd worden.

Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan dien je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Een bovengrondse tank moet om de 3 jaar beperkt gecontroleerd worden.

Hoe verloopt zo’n keuring?

Dit gebeurt door een erkende technicus die een certificaat zal opstellen.
Deze technicus zal een visuele controle van de stookolietank, met inbegrip van de overvulbeveiliging uitvoeren. Verder volgt er een controle van het lekdetectiesysteem, de inkuiping, eventuele verontreiniging buiten het reservoir, enz. Tijdens de keuring zorg je ervoor dat volgende onderdelen aanwezig zijn:

  • het reservoir
  • de leidingen
  • de overvulbeveiliging
  • en eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping.

Als je stookolietank is goedgekeurd zal je een keuringsattest en een groen plaatje ontvangen. Dit groen plaatje zal ter hoogte van de vulopening van de tank worden aangebracht, op die manier weten stookolieleveranciers dat de tank in orde is en dat ze mogen leveren.

Als je stookolietank wordt afgekeurd dien je alles zo snel mogelijk te laten herstellen en dit conform de wettelijke vereisten. Nadien is een nieuwe controle vereist.

Keuring bij verkoop?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet verplicht om een stookolietank te laten (her)keuren bij verkoop van een woning. De eigendomsoverdracht is immers niet gekoppeld aan een (her)keuring. Maar om te voldoen aan de algemene verplichtingen van onderhoud en kwaliteit van stookolietanks, dient er een geldig keuringsattest voorhanden te zijn bij verkoop van het onroerend goed. Stel dat dit keuringsattest toch niet beschikbaar is, dan is deze niet-gekeurde tank toch overdraagbaar bij verkoop.

De verkoper heeft wel een algemene informatieplicht tegenover zijn koper. Dit houdt in dat hij de koper moet informeren over de stookolietank.  Strikt gezien vermeldt de wet niet dat er een certificaat aanwezig moet zijn bij de verkoop, maar het is toch sterk aan te raden dit te voorzien. Bovendien eisen de meeste notarissen wel dat er een keuringsattest beschikbaar is voor het verlijden van de notariële akte. Bijgevolg is het ten stelligste aangeraden om een geldig conformiteitsattest te bezorgen aan de koper.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577