fbpx

Moet ik registratierechten of btw betalen op de aankoop van mijn woning?

Op de verkoop van een onroerend goed zijn verkooprechten verschuldigd.
In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht 10% (of 6% in geval van verlaagd tarief).
In Brussel bedraagt het verkooprecht 12,5 %.

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt van een bouwpromotor zal u 21% btw dienen te betalen. Ook een particulier kan ervoor kiezen om zijn nieuwe woning met btw te verkopen, indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Betaal ik registratierechten of btw?

Als particulier word je op zowat elke transactie belast, zo ook op de aankoop van je huis of bouwgrond. In het ene geval moet je verkooprechten (ook wel registratierechten genoemd) betalen, in het andere geval btw. Maar hoe zit dit nu precies in elkaar?

Principe verkooprechten

Op de verkoop van een onroerend goed zijn verkooprechten verschuldigd.
In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht 10% (of 6% in geval van verlaagd tarief).
In Brussel bedraagt het verkooprecht 12,5 %.

Als het onroerend goed aan bepaalde voorwaarden voldoet en als ‘nieuw’ kan worden beschouwd, kan er 21% btw aangerekend worden bovenop de verkoopprijs.

Tot wanneer kan een woning aan 21% btw worden verkocht?

Een woning kan aan 21 % btw worden verkocht tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname of eerste inbezitneming. Wanneer de woning bijvoorbeeld voor het eerst in gebruik wordt genomen in juni 2018, dan wordt het tot 31 december 2020 als nieuwbouw beschouwd en kan er tot 31 december 2020 worden verkocht aan 21 % btw.

Is de verkoper een professioneel (beroepsoprichter), dan valt de verkoop sowieso onder het btw-stelsel. Is de verkoper een particulier, dan heeft deze de keuze om te verkopen met verkooprechten of met btw.

De grond waarop de nieuwbouwwoning is gebouwd, koopt u ook aan met 21 % btw indien de drie onderstaande voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  1. Het gebouw (de constructie) dient verkocht te worden onder het btw-stelsel;
  2. Zowel de grond als de constructie dienen door eenzelfde persoon te worden verkocht;
  3. De overdracht van de grond en de constructie gebeurt gelijktijdig.

Indien deze drie voorwaarden niet tegelijkertijd zijn vervuld, zal er je btw betalen op de constructie en registratierechten op de waarde van de grond.

Wat met bouwgrond?

Op een niet-bebouwde bouwgrond betaal je 10 % verkooprechten.

Combinatie van btw én registratierechten is mogelijk!

Als je een nieuwbouwwoning op plan of een sleutel-op-de-deur woning koopt, dan is het in bepaalde situaties mogelijk om registratierechten te betalen op de grond (10 %), en btw op de constructie (21 %).

Besluit

Bovenop de aankoopprijs van een onroerend goed zijn er nog extra kosten verschuldigd.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577