fbpx

Verzekering als huurder verplicht?

Tot voor kort was je als huurder wettelijk niet verplicht om een brand- of schadeverzekering met betrekking tot de huurwoning af te sluiten. Toch werd het afsluiten van een brandverzekering in de meeste huurovereenkomsten standaard als verplichting voor de huurder opgenomen. Zo’n verplichting strekte immers enerzijds tot voordeel van de eigenaar (die de garantie had dat zijn eigendom voldoende verzekerd was), maar anderzijds ook van de huurder (die bij gebrek aan verzekering in geval van brand- of waterschade het risico liep zelf te moeten instaan voor heel dure herstelkosten).

Met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet, werd de verplichting tot het voorzien van een brandverzekering – die schade door brand en water dekt – voor de huurder én de verhuurder verankerd in de regelgeving. Sluit je een woninghuurovereenkomst af in Vlaanderen na 31.12.2018, dan zal je als huurder en verhuurder dus voortaan de nodige maatregelen moeten nemen om dergelijke verzekering te voorzien.

Wat juist verzekeren?

Naast het voorzien van een verplichte verzekering die brand- en waterschade dekt, is het ook aangeraden om als huurder je inboedel te laten verzekeren. In dat geval zal je als huurder ook de waarde van je inboedel (meubilair, persoonlijke spullen,…) opgeven, zodat deze eveneens (binnen de voorwaarden van de polis) verzekerd is tegen beschadiging. In de meeste polissen kan je naast het afdekken van deze brand- en natuurrisico’s als huurder eveneens een diefstalverzekering voor je inboedel laten opnemen.

Daarnaast raden wij eveneens aan om het zogenaamde ‘verhaal van derden’ mee te laten verzekeren: wanneer bv. een brand in de huurwoning tot gevolg heeft dat ook het pand van de buren beschadigd is, dan zal de verzekeraar in een polis waarin ‘de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’ mee is verzekerd, ook tussenkomen tot vergoeding van de schade geleden door deze buren.

Afstand van verhaal

Naast de huurder, moet – zoals hierboven uiteengezet – ook de eigenaar voortaan verplicht een brandverzekering afsluiten met betrekking tot zijn huurwoning. Deze brandverzekering kan zich in principe keren tegen de (verzekeraar van) de huurder indien er een schadegeval wordt veroorzaakt waarvoor de huurder aansprakelijk is.

In sommige gevallen opteert de eigenaar ervoor om in zijn brandverzekeringspolis een ‘afstand van verhaal’ te laten opnemen. Bij een schadegeval waarvoor de huurder verantwoordelijk wordt geacht, kan de brandverzekeraar van de eigenaar zich dan voor wat betreft een aantal schadeposten niet langer tot de huurder richten. In dat geval hoeft de huurder bovendien geen eigen brandverzekering te voorzien die brand- en waterschade dekt en zal de eigenaar het stuk van zijn verzekeringspremie dat betrekking heeft op dit afstand van verhaal, kunnen doorrekenen aan de huurder. Als huurder doe je dus best steeds navraag bij jouw verhuurder of er een dergelijke afstand van verhaal is voorzien, dit om een dubbele verzekering te vermijden.

Opgelet! Zelfs al heeft de eigenaar in zijn brandverzekering een ‘afstand van verhaal’ opgenomen t.a.v. de huurder, dan blijft het voor de huurder aangewezen om toch een eigen verzekering af te sluiten voor zijn eigen inboedel en verhaal van derden. Schade aan de inboedel van de huurder of schade door de huurder veroorzaakt aan derden vallen immers nooit onder de ‘afstand van verhaal’.

BIV 500 577