fbpx

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik mijn woning verkoop?

De lopende brandverzekering zal van rechtswege eindigen drie maanden na het verlijden van de authentieke akte. De koper kan gedurende deze periode dus dekking genieten van de brandverzekering van de verkoper, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Welke schade kan worden gedekt?

De brandverzekering dekt niet alleen de schade ontstaan uit brand, maar bijvoorbeeld ook storm-, en waterschade. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het afsluiten van een brandverzekering niet wettelijk verplicht. Toch is het sterk aan te raden.

  • Wat bij een verkoop?

Zolang je woning te koop staat, loopt je brandverzekering gewoon verder.
Vanaf dat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden draagt de nieuwe eigenaar vanaf dan de risico’s verbonden aan het onroerend goed.

Om de nieuwe eigenaar in te dekken bepaalt de wet dat bij overdracht van een onroerend goed, de lopende brandpolis van rechtswege eindigt drie maanden na het verlijden van de authentieke verkoopakte. Tot het verstrijken van dit termijn zal de koper dekking kunnen genieten van de brandverzekering afgesloten door de verkoper. Heeft de koper reeds een eigen brandverzekering afgesloten voor het onroerend goed, dan zal hij enkel dekking hebben van zijn eigen brandverzekering.

  • Kunnen partijen een andere regeling voorzien?

In de praktijk voorziet men meestal de verplichting voor de koper om het goed te verzekeren vanaf de notariële akte en laat men aan de verkoper toe zijn verzekering te beëindigen na het verlijden van de notariële akte van verkoop. Stel dat de koper eerder het genot krijgt van het onroerend goed bijvoorbeeld omdat hij werken wil uitvoeren, dan kunnen nog andersluidende afspraken gemaakt worden.

Zodra de akte werd verleden, dien je dit te melden aan uw verzekeringsmakelaar.
De verzekeraar zal het deel van de jaarpremie dat je niet “gebruikt” hebt terugstorten.

  • Conclusie?

Het is ten stelligste is aangeraden om zo snel mogelijk een brandverzekering af te sluiten, er zijn immers veel risico’s verbonden aan de overdracht van een onroerend goed.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577