fbpx

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt.

Alles wat je moet weten over de elektrische keuring

Elektrische installaties die slecht onderhouden zijn, verouderd of gebreken vertonen, brengen risico’s zoals kortsluiting, elektrocutie of zelfs brand met zich mee. Om o.a. dit te vermijden is de elektrische keuring van groot belang.

De verkoper dient op zijn kosten het controlebezoek te laten uitvoeren door een hiertoe erkend keuringsorganisme. Het keuringsverslag dient uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper worden overhandigd.

Elektrische installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981 beschikken in principe reeds over een keuringsverslag. Wanneer je dit verslag als verkoper niet meer kan terugvinden, er ondertussen belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd aan de installatie of dit verslag ouder is dan 25 jaar, zal een nieuwe keuring van de installatie moeten gebeuren.

Elektrische installaties die ouder zijn dan 1 oktober 1981 zullen in geval van verkoop in elk geval gekeurd dienen te worden.

Wat bij een negatief verslag van de elektrische installatie?

Vaak worden er een aantal overtredingen of gebreken aan de elektrische installatie vastgesteld. Dit betekent niet dat de verkoop van de woning niet kan doorgaan.
De verkoper heeft enkel de verplichting om een geldig keuringsverslag aan de koper af te leveren. De koper dient enkel geïnformeerd te worden omtrent de staat van de installatie. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie volledig conform dient te zijn voorafgaand aan de verkoop.

Indien blijkt dat de installatie niet in orde is, beschikt de koper na het verlijden van de authentieke verkoopakte over een termijn van 18 (elektrische installatie in gebruik genomen voor 01.10.1981) dan wel 12 (elektrische installatie in gebruik genomen na 01.10.1981) maanden om de installatie opnieuw conform te laten maken. De koper dient binnen deze termijn een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd en bijgevolg conform is.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577