fbpx

Wat is een postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier (PID) is een dossier dat alle documenten bevat dewelke nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). M.a.w. het PID is een verzameling van alle technische gegevens van een gebouw.

Postinterventiedossier (PID)

Je koopt een oudere woning aan, maar hoe kan jij weten waar bv. alle leidingen liggen?
Hiervoor werd het postinterventiedossier in het leven geroepen.

Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier (PID) is een verzameling van allerlei documenten, plannen, attesten en informatie die de koper van een woning in staat dient te stellen om de woning bouwkundig te ontleden.

Doorgaans bevat een postinterventiedossier volgende elementen:

  • identiteitsgegevens van de architect en aannemers die de woning hebben gebouwd
  • bouwplannen
  • het lastenboek van je woning, waarin alle gebruikte materialen zijn opgesomd
  • eventuele technische fiches (bv. elektriciteitsplan, ventilatieplan, overzicht van de waterleidingen)
  • aankoopfacturen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies van elektrische toestellen.

Met deze informatie verkleint de koper aanzienlijk het risico op eventuele schadegevallen in geval van verbouwingswerken na aankoop.

Wanneer is een PID verplicht?

Voor elke woning of appartement dat gebouwd is met een bouwvergunning die afgeleverd werd na 1 mei 2001, moet verplicht een postinterventiedossier opgemaakt worden.
Deze verplichting geldt ook voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan bestaande woningen, voor zover deze verbouwingen uitgevoerd zijn sinds 1 mei 2001.

Wie maakt het PID op?

Bij bouw- of verbouwingswerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, dient het PID opgemaakt te worden door een veiligheidscoördinator of architect. Indien het om kleine(re) verbouwingswerken gaat, waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, is het de eigenaar van de woning zelf toegestaan om het PID samen te stellen.

Wat gebeurt er als ik als verkoper geen PID kan voorleggen?

Beschik je als eigenaar op het ogenblik van het verlijden van notariële akte nog niet over een PID van je woning, dan zal dit op kosten van de verkoper alsnog moeten worden opgemaakt door een veiligheidscoördinator of architect zodat de verkoop kan doorgaan.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577