fbpx

Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

Stedenbouwkundige inlichtingen worden afgeleverd door de dienst stedenbouw van de stad of gemeente waarin het onroerend goed is gelegen.

Wat zijn de stedenbouwkundige inlichtingen?

Onder de koepel stedenbouwkundige inlichtingen rekenen we alle informatie die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het perceel. Het voornaamste doel is na te gaan welke vergunning er voor het goed zijn uitgereikt, of er geen bouwovertredingen bekend zijn, of het pand al dan niet beschermd is, enz. Deze inlichtingen zijn louter informatief, ze hebben dus niet dezelfde waarde als een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Nut en belang van de stedenbouwkundige inlichtingen

Een aantal stedenbouwkundige inlichtingen dienen zowel in de onderhandse verkoop overeenkomst, als in de publiciteit rond de te koop stelling worden vermeld. Afhankelijk of een gemeente al dan niet beschikt over een plannen – en vergunningenregister, zijn de vermeldingen die moeten opgenomen worden o.a. de volgende:

  1. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt?
  2. Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming, zoals vermeld in het plannenregister?
  3. Is er voor het goed een dagvaarding en herstelvordering (vonnis) uitgebracht? Welke beslissingen zijn er in de zaak genomen? Werd voor het goed een bestuurlijke maatregel (besluit) uitgebracht? Of is een dergelijke maatregel hangende?
  4. Rust er op het goed een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?
  5. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing?

Waar kan je deze stedenbouwkundige inlichtingen opvragen?

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten dient u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente of stad waarin het pand gelegen is. Het is vaak de vastgoedmakelaar of notaris wie hiervoor het nodige zal ondernemen in opdracht van de verkoper. 

Wat als uit de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt dat er een overtreding op het pand rust?

Afhankelijk van het soort overtreding en de ligging van het onroerend goed, kan deze overtreding via een administratieve procedure geregulariseerd worden. Verkoper en koper maken hieromtrent best goede afspraken, waarbij onze vastgoedexperten bijstand kunnen bieden.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

BIV 500 577