fbpx

Wat is het verschil tussen warmtepompen en warmtepompboilers?

 • een warmtepomp verwarmt een ruimte en kan eventueel ook voor sanitair warm water zorgen. Ze haalt hiervoor warmte uit de lucht, het water of de grond;
 • een warmtepompboiler zorgt enkel voor sanitair warm water. Hierbij wordt er warmte uit de lucht gehaald en wordt die warmte gebruikt om sanitair warm water te genereren;

Warmtepomp premie

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie – die u online moet aanvragen via de website van Fluvius -, moeten volgende voorwaarden allemaal voldaan zijn:

 • het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw in het Vlaamse Gewest
  • die uiterlijk op 31 december 2013 werd aangesloten op het elektriciteitsnet;
  • of waarvoor uiterlijk op 31 december 2013 de bouwaanvraag werd ingediend maar die pas vanaf 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsnet;
 • de warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een gecertificeerde aannemer;
 • het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum (let op: deze termijn geldt ook voor de voorschotfacturen);
 • het moet gaan om een nieuwe elektrische warmtepomp of gas-warmtepomp;
 • de warmtepomp moet een energielabel hebben van:
  • A++ voor geothermische warmtepompen;
  • A+ voor lucht-waterwarmtepompen, hybride lucht-waterwarmtepompen of lucht-luchtwarmtepompen;
 • de warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte en eventueel sanitair water en mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.

De premie varieert afhankelijk van het type warmtepomp van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40% van het factuurbedrag, al kan deze premie in bepaalde gevallen ook verdubbeld worden. Ben je een beschermde afnemer – nl.: een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas -, dan varieert deze van € 360 tot € 4.800, met een maximum van 48% van het factuurbedrag.

Deze premie is cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler, maar enkel indien de warmtepompboiler eerst werd geplaatst. Bovendien kan de premie per woning slechts 1 keer om de 10 jaar worden bekomen.

Premie warmtepompboiler

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie – die u online moet aanvragen via de website van Fluvius -, moeten volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

 • het moet gaan om een woning, een wooneenheid of een woongebouw in het Vlaamse Gewest
  • die uiterlijk op 31 december 2013 werd aangesloten op het elektriciteitsnet;
  • of waarvoor uiterlijk op 31 december 2013 de bouwaanvraag werd ingediend maar die pas vanaf 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsnet;
 • de warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer;
 • het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum (let op: deze termijn geldt ook voor de voorschotfacturen!);
 • het moet gaan om een nieuwe warmtepompboiler.

De premie bedraagt voor het jaar 2020 per woning of wooneenheid € 300 met een maximum van 40% van de factuur. Indien het echter gaat om een beschermde afnemer – nl.: een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas – bedraagt de premie € 360 met een maximum van 48% van de factuur.

Ook hier kan de premie per woning slecht 1 keer om de 10 jaar worden bekomen.

BIV 500 577