fbpx

In welke woningen zijn rookmelders verplicht?

Daar waar de regels voor 01.01.2020 enkel van toepassing waren op woningen, appartementen, studio’s en appartementen die verhuurd werden (zowel private verhuur als verhuur via een sociale verhuurmaatschappij, alsook verhuur aan studenten), valt wie eigenaar is van een woning en deze zelf bewoont, vanaf 01.01.2020 ook onder de verplichting om rookmelders te installeren.

Wat houdt de verplichting precies in?

Op elke bouwlaag van de woning dient er minstens één rookmelder aanwezig te zijn. In kamerwoningen is de aanwezigheid van een rookmelder verplicht in elke kamer.

De rookmelders zelf moeten voldoen aan bepaalde vereisten:

  • CE gemarkeerd
  • voldoen aan de norm NBN EN 14604
  • reageren op rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal
  • mogen niet van het ionische type zijn

De aankoop- en installatiekosten van de rookmelders zijn bij verhuur in principe ten laste van de verhuurder. Het onderhoud van de rookmelders is dan weer ten laste van de huurder (bv. het tijdig vervangen van de batterijen).

Wat zijn de sancties als er in de huurwoning geen optische rookmelders aanwezig zijn?

Huurwoningen die niet tijdig aan de verplichtingen inzake rookmelders zijn aangepast, zullen geen conformiteitsattest kunnen verkrijgen vanwege de stad of gemeente waarin de huurwoning gelegen is. Bovendien riskeert de eigenaar geconfronteerd te worden met een aantal administratieve of zelfs strafrechtelijke sancties, variërend van de betaling van een geldboete tot verplichting om bepaalde werken uit te voeren.

Wat betreft de woning die door de eigenaar zelf wordt bewoond, wordt er voorlopig nog geen sanctie opgelegd indien niet is voldaan aan de rookmeldersverplichting. Desalniettemin valt het – omwille van de veiligheid – vanzelfsprekend aan te raden de nodige rookmelders te voorzien.

BIV 500 577