fbpx
Wijns Vastgoed - Verlaging registratie rechten

Verlaging registratierechten voor een gezinswoning van 6% naar 3%.

Registratierechten voor de aankoop van een eengezinswoning verlagen naar 3%, maar meeneembaarheid verdwijnt.

Voorbeeld: voor een enige en eigen huis of appartement van bv. 250.000 euro betaal je in Vlaanderen op dit moment 6% registratierechten, oftewel 15.000 euro. Dat bedrag zou verminderen naar 3%, oftewel 7.500 euro. Als het gaat om je 2e  of 3e  eigendom betaal je nu 10% aan registratierechten, oftewel 25.000 euro. Dat bedrag zou met de nieuwe maatregel stijgen naar 12%, oftewel 30.000 euro.

Velen kopen een kleine eerste woning om deze na enkele jaren opnieuw te verkopen en een grotere woning aan te kopen. Tot nog toe kan je een deel van de registratierechten meenemen. Binnenkort betaal je dus opnieuw de volledige registratierechten.

Aankoop uitstellen? Ja of neen? Het is natuurlijk de vraag in welke mate de lagere registratierechten verrekend zullen worden in de vastgoedprijzen.

In het Brussels en Waals Gewest gelden andere regels rond registratierechten. In Brussel betaal je bijvoorbeeld 12,5 procent registratierechten. Maar op de eerste 175.000 euro ben je vrijgesteld van die registratierechten als het gaat om je enige woning en het totale bedrag van de aankoop niet hoger is dan 500.000 euro.

Vanaf wanneer?

Het nieuwe stelsel zou gelden vanaf 1 januari 2022. 

We vernemen dat men deze keer de datum van de authentieke akte als ijkpunt zal nemen om al dan niet onder de nieuwe regeling te vallen

Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning daalt van 6% naar 3%

  • Om die tariefverlaging te financieren wordt de meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft, met een overgangsperiode van twee jaar
  • Concreet: tot en met 31/12/2023 zal een koper de keuze hebben tussen (1) het nieuwe 3%-tarief zonder mogelijkheid van meeneembaarheid en (2) het huidige 6%-tarief met toepassing van meeneembaarheid
  • Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief
  • Voor ‘doorstromers’ wordt het dus rekenen geblazen welk regime voor hen het meest voordelig is. First time buyers zullen standaard voor het 3%-tarief gaan
  • De rechtenvermindering blijft bestaan maar zal dalen in omvang: van 5.600€ naar 2.800€. de logica daarachter: de rechtenvermindering daalt equivalent mee met het standaardtarief en wordt dus ook gehalveerd. Je kan de rechtenvermindering zo gelijkstellen met een voetvrijstelling op ca. 93.000€.
  • Het standaardtarief voor het Vlaams verkooprecht (de ‘registratierechten’) stijgt van 10% naar 12%. Dat standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een niet-enige (2de, 3de, …) woning maar evenzeer bij het verwerven van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (een winkel, kantoor, …)
  • Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt/heropgebouwd zal worden zakt van 5% naar 1%

Bronnen: 
https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/wat-zijn-de-gevolgen-van-de-nieuwe-registratierechten-voor-de-vastgoedmarkt/10334864.htmlMet |

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/27/lagere-registratierechten-voor-je-eigen-huis-of-appartement/vriendelijke
https://www.cib.be/

Meer artikels...